ساعت سرور

امروز پنج شنبه 30 آبان 1398

فهرست اعضاء

ردیف

نام شرکت

نام خانوادگی

نام

 

سمت

شماره تلفن

1

پروفیل پنجره داتیس

ناصری نیک صرامی

محمد

مدیر عامل

229206890-021

2

دیوا بابل

 

مقیمی

فریبرز

مدیر عامل

22761133-021

3

فن پلاست توس

 

طوسی

حسین

مدیر عامل

88729449-021

4

میراب پروفیل(هافمن)

 

حمیدیه

محمد

مدیر عامل

88600671-021

5

بوتیا صنعت

 

طهماسبی

شهریار

مدیر عامل

88207987-021

6

آریا پروفیل ارس

 

صابونچی

رضا

مدیر عامل

8391-021

7

ویستا بست

 

صداقت

محمود

مدیر عامل

23002000-021

8

همارشتن

 

صفایی

محسن

مدیر عامل

88609000-021

9

زرین بنا پارسان (سیندژ)

خطیبی

اصغر

رئیس هیئت مدیره

2348-021

10

پارس فوژان فرآیند

 

آذری پور ماسوله

محسن

مدیر عامل

88002169-021

11

صنایع فناور پلاستیک سپاهان

مرادی

حسین

مدیر عامل

2452520-0331

12

صنایع چوب پا

 

فتوده چی

حسینعلی

مدیر عامل

88923161-021

13

کار تجارت فربد

 

پاک روش

فربد

مدیر عامل

22039160-021

14

مجتمع صنعتی کرمانشاه(کایکو)

عباسی

محسن

مدیر عامل

22924700-021

15

کیان پلاست شمال(کیان پن)

جمشیدی

حسن

مدیر عامل

3833360-0151

16

پلی کو

صدرزاده

حمید

مدیرعامل

77351193-021

17

وین تک

خداپرست

 

 

مدیر عامل

2989-021

18

سکو

 

پور فلاح

 

مدیر عامل

88903866-021

19

پی وی سی ایران

 

مومن آبادی

 

مدیر عامل

66437190-021

20

تکنما

حسینی

 

 

مدیر عامل

36624626-021

21

پنجره آریا

اصلانی

 

 

رئیس هیئت مدیره

88662562-021

22

اختر پلاست سپاهان

لطفی

 

مدیر عامل

6672892-0311

23

پترو پویا

 

صادقیان

 

مدیر عامل

6611878-0311

24

ماژول

 

نظری

 

مدیر عامل

63406-021

25

ایده آل(اکسیر آسا)

 

معصومی

مرتضی

مدیر عامل

2965-021

26

آق پروفیل گلستان

 

صحنه

 

مدیر عامل

5753555-0173

27

آتا پلاست پیشرو پایتخت

پور سلطانی

سجاد

مدیر عامل

22901171-021

28

همپار

 

اشتری

مجتبی

مدیرعامل

19094 220 -021

29

کیپا

 

مجتهدی

 

مدیرعامل

88901736-021

30

روزوین

 

توکلی

روزبه

مدیر عامل

6644000-0451

31

زرین پارس 

علیمحمدی 

 

مدیر عامل

021- 88044730

32 بهین گستر فراتاب (کاتیا پروفیل) شرافتی پیمان مدیر عامل 34252286-026
33 رئال وین باقری علی مدیر عامل 22114612
34 صنایع لاستیک فراپیشتاز هونام ظهیر امامی مریم مدیر عامل

07132291918

07136750201