ساعت سرور

امروز پنج شنبه 30 آبان 1398

هیات مدیره

IMG_0037

نام :حسین طوسی 

سمت: رئیس هیئت مدیره انجمن

نام شرکت: فن پلاست توس

پست الکترونیک:fanplast@yahoo.com 


23464ab

نام:محمود صداقت 

سمت:نایب رئیس انجمن 

نام شرکت: ویستا بست

پست الکترونیک:m.sedaghat@vistabest.com 

 

masumi

نام : سید مرتضی معصومی

سمت : عضو هیئت مدیره و دبیر انجمن

نام شرکت :ایده آل

پست الکترونیکی  : info@idealco.com

 

azaripur

نام:محسن آذری پور ماسوله 

سمت:عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن 

نام شرکت: پارس فوژان فرآیند 

پست الکترونیکی:mohsen.masooleh@yahoo.com 

 

 

نام:اصغر خطیبی 

سمت: عضو هیئت مدیره انجمن 

نام شرکت: زرین بنا پارسیان 

پست الکترونیکی:


 

نام:شهریار طهماسبی 

سمت : عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن 

نام شرکت:بوتیا صنعت 

پست الکترونیکی: info@butia.ir