گردهمایی اعضای انجمن

در این جلسه که با قرائت دستور جلسه از سوی رئیس هیئت مدیره آغاز گردید اعضای انجمن به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل موجود از جمله  نحوه تعامل با مرکز تحقیقات راه ، ساختمان و مسکن ، موضوع واردات پروفیل های خارجی، تعرفه های ترجیحی و بررسی مشکلات تسهیلات ارزی و معوقات بانکی اعضاء پرداختند. که در نتیجه با توجه به اهمیت مسائل و  برای تعیین و اجرای راهکارهای اجرائی قرار شد ادامه مباحث در جلسه دیگری مورد بررسی  و تصمیم گیری قرار گیرد. در خاتمه نیز اعضاء هیئت مدیره ضمن تاکید بر همدلی اعضاء و مشکلات مشترک پیش رو خاطر نشان ساختند که این گونه جلسات باید بیش تر تشکیل شده تا خود اعضاء بتوانند در تصمیم گیری ها مشارکت نموده و بر قدرت اجرائی تصمیمات  انجمن بیفزایند.

شرکت های عضو حاضر در این جلسه نیز به شرح زیر می باشند:

آریا پروفیل ارس، ایده آل، بو تیا صنعت ،پنجرا آریا ،پلی کو، پترو پویا، پی وی سی ایران،  پارس فوژان فرآیند،فناور پلاستیک سپاهان ،کارو تجارت فربد، سیندژ، دیوا بابل ، کیپا، کیان پن،ماژول،وین تک ،ویستا بست