قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

حسین طوسی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی کشور اعلام کرد پس از پیگیری های مکرر کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی ایران و اصلاحات انجام شده در مورد قانون  رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبادل نظر مسئولین دولتی ، نمایندگان و کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی این قانون، در 60 ماده و 35 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه اول اردیبهشت 1394 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/2/1394 به تائید شورای نگهبان رسید و توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

در مفاد این قانون از جمله ماده 20 و تبصره های آن دولت موظف شده است نسبت به تعیین تکلیف و تأدیه  تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک های عامل و به قیمت روزگشایش اعتبار، اقدامات لازم را انجام دهد .

وی افزود در صورت تسریع و دقت کارشناسانه در تدوین آئین نامه اجرائی مفاد این قانون توسط دولت و بانک مرکزی بعضی از مشکلات مزمن واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی حل و فصل و اجرای صحیح مصوبات این قانون در خروج تدریجی بخش تولید کشور از رکود تاثیر گذار خواهد بود.

طوسی اظهار امیدواری کرد در صورت همکاری بانک های کشور در اجرای مصوبات این قانون از جمله تأمین بخشی از نقدینگی و سرمایه گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور که به بازار سرمایه دسترسی ندارند، امکان افزایش تولید ، استفاده از ظرفیت سرمایه گذاریهای موجود در کشور و افزایش اشتغال و همچنین افزایش و توسعه صادرات فراهم خواهد شد.وی افزود هم اکنون گروهی از کارشناسان و مشاوران ارشد اتاق ایران مشغول رایزنی برای تسریع در تدوین آئین نامه اجرائی این قانون میباشند.

 

 دریافت متن کامل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  و ارتقای نظام مالی کشور