حضور در ششمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابسته بهمن ماه

انجمن صنایع پروفیل یو پی وی سی ضمن مشارکت در برگزاری ششمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابسته در سال 1393 حضور پیدا کرد. لازم به ذکر است نمایشگاه مذکور از 1393/11/3 لغایت 1393/11/6 در محل دائمی  نمایشگاه بین اللملی تهران برگزار گردید.