تشکیل کمیته فنی انجمن

این جلسه با  حضور اکثریت  اعضاء و ریاست آقای حسین طوسی آغاز گردید.با توجه به مشکلات شرکت های عضو و وجود  مسائلی چون عدم کارایی گواهینامه های فنی مرکز تحقیقات راه، ساختمان و مسکن، عدم نظارت بر پروفیل های بی کیفیت وارداتی، افزایش توانایی بررسی شکایاتهای انجام شده  از پروفیل های بی کیفیت به انجمن و.... کمیته فنی انجمن با اکثریت آراء تشکیل گردید و هر یک از شرکت ها نماینده متخصص و دارای تجربه را برای مشارکت در کمیته فنی به انجمن  معرفی نمودند که در آینده اقدامات انجام شده توسط این کمیته از طریق وب سایت انجمن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

شرکت ویستا بست: دو نماینده در بخش پروفیل و پنجره

شرکت کار و تجارت فربد: دو نماینده در بخش پروفیل و پنجره

شرکت فناور پلاستیک سپاهان: یک نماینده در بخش پروفیل

شرکت ایده آل: دو نماینده در بخش پروفیل و پنجره

شرکت دیوا بابل: دو نماینده در بخش پروفیل و پنجره

شرکت همپار : یک نماینده

شرکت بوتیا: یک نماینده

شرکت آورتا : یک نماینده در بخش پروفیل

شرکت فن پلاست طوس: یک نماینده در بخش پروفیل

شرکت پارس فوژان فرآیند: دو نماینده در بخش پروفیل و پنجره

شرکت پنجره آریا: دو نماینده در بخش پروفیل و پنجره

شرکت صنایع پی وی سی ایران: یک نماینده در بخش پروفیل

 

در ادامه با توجه به مشکلات تسهیلات ارزی و معوقات بانکی اعضاء کارگروه مالی با حضور آقایان  حسین طوسی، محسن آذری پور ماسوله، اصغر خطیبی و محمد جواد اقدامیان جهت مشاوره به اعضاء و کمک به تصمیم گیری های تخصصی مالی تشکیل گردید.