تشکیل جلسه هیئت مدیره

در این جلسه که با حضور آقایان:طوسی،صداقت،معصومی،اقدامیان،آذری پور ماسوله ،خطیبی، طهماسبی و صدرزاده تشکیل گردید مقرر شد :

- با تشکیل جلسه ای در هفته آینده از اعضاء کمیته فنی جهت معارفه و تعیین و تکلیف وظایف، دعوت بعمل آید. 

-نگارش نامه به وزارت صنعت،معدن و تجارت و همچنین سازمان گمرک جهت تعریف کد تعرفه مستقل برای پروفیل یو پی وی سی. 

- مکاتبه با وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت برداشتن ارز مبادله ای از پروفیل یو پی وی سی و تبدیل آن به ارز متقاضی.